ซากสัตว์น้ำเปลี่ยนโลก

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Change

ซากสัตว์น้ำเปลี่ยนโลก

ในปัจจุบันร้านบุฟเฟ่ต์ ร้านอาหารทะเล มีจำนวนเศษอาหาร เศษเปลือกกุ้ง กระดองปู หรือแกนปลาหมึกที่ไม่สามารถรับประทานได้ที่เหลือจากการบริโภคเป็นจำนวนมาก และกลายเป็นขยะโดยเปล่าประโยชน์ แต่วัสดุเหล่านั้นสามารถนำมาสร้างประโยชน์ในการต่อยอดสร้างบรรจุภัณฑ์ชีวภาพได้อีกอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในเปลือกกุ้ง กระดองปู หรือในแกนปลาหมึก มีไคโตซาน คือสารที่ได้จากธรรมชาติ มีคุณสมบัติ อ่อนตัว เหนียว เป็นเส้นใย และขึ้นรูปได้ สามารถนำมาสร้างเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพได้เป็นอย่างดี และสามารถลดปริมาณขยะได้อีกด้วย หากนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ ขยะเหล่านี้จะหมดไป ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อๆไปได้

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]