ทิ้งแมสก์ ไม่ทิ้ง โลก/โรค

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  ลงใจ

ทิ้งแมสก์ ไม่ทิ้ง โลก/โรค

แอปพลิเคชั่นทิ้งแมสก์เป็นสิ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้ หน้าที่ของแอปพลิเคชั่นนี้คือ บอกถึงสถานที่ๆสามารถนำขยะพลาสติกมาแลกเพื่อรับส่วนลดตามร้านค้าที่เข้าร่วมรณรงค์การลดขยะพลาสติกซึ่งร้านค้าเหล่านั้นสามารถนำขยะพลาสติกที่ผู้คนนำมาแลกไปที่สถานที่รับซื้อขยะพลาสติกซึ่งจะนำไปผ่านกระบวนการอัพไซคลิ่ง (Upcycling) หรือการนำขยะมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยทำให้เป็นวัสดุใหม่ที่สามารถนำมาใช้ได้ในรูปแบบใหม่ที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ


https://www.youtube.com/watch?v=K5NMTWpSP84

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]