Reusa-Bag

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Salagoy

Reusa-Bag

ในปัจจุบันการขนส่งออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ตลาดในการซื้อขายสินค้าผ่าน e-Commerce เติบโตอย่างก้าวกระโดด มีทั้งตลาดรายใหญ่และตลาดรายย่อย เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ผลิต-ผู้บริโภค ทำให้เกิดความนิยมการซื้อขายสินค้าผ่านเพลตฟอร์มออนไลน์ เนื่องจากไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร และในยุคดิจิทัล ที่มีการซื้อขายที่สะดวก ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย จากความสะดวกสบาย จึงเกิดปัญหาที่ตามมาจากการขนส่ง

ที่มีพัสดุจำนวนไม่ต่ำกว่า 4,000,000 ชิ้นต่อวัน ทำให้เกิดปัญหาขยะที่ตามมา แม้จะมีส่วนหนึ่งใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย แต่ก็ยังใช้ระยะเวลาในการย่อยที่นานพอสมควร ทำให้เราเล็งเห็นถึงปัญหาจากการขนส่งที่มากขึ้นในทุกๆวัน โดยเสนอแนวคิดการใช้ซองพัสดุร่วมกัน สามารถส่งต่อเเละใช้ได้หลายครั้ง จากการใช้วัสดุที่ผู้คนทิ้งร่วมกันถึง42.9 ล้านชิ้นต่อวัน นั่นคือFace maskหรือหน้ากากอนามัย ที่มีการใช้และทิ้งอยู่ทุกวัน จึงอยากให้หน้ากากอนามัย มีประโยชน์มากกว่าการนำไปทำลายและทิ้งโดยเปล่าประโยขน์

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]