Go Greenz

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Salagoy

Go Greenz

ช่วงสถานการณ์โควิด-19 หนึ่งในเทรนด์ที่ทุกคนให้ความสนใจนั่นก็คือ การปลูกต้นไม้ ที่เป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนเมือง นิยมปลูกกันมากขึ้น เพราะ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยคลายความเครียด และปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น ในระหว่างการทำกิจกรรมอยู่ที่บ้าน การWFHหรือแม้กระทั่งการเรียนOnline ทำให้เกิดDemand การสั่งต้นไม้ในตลาดออนไลน์มากขึ้น เกิดPackage ที่เป็นขยะมากขึ้นเนื่องจากการส่งในหนึ่งครั้ง อาจใช้สิ่งที่ห่อหุ้มหลายชิ้น หลายวัสดุประกอบรวมกัน ทำให้เราเกิดการตระหนักรู้และอยากที่จะเปลี่ยนแปลงปัญหาจากการขนส่งต้นไม้ จากวัสดุที่ทุกคนใช้กันอย่างแพร่หลายและเกิดปัญหาขยะมากที่สุดในช่วงการแพร่ระบาดนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการใช้ Face maskที่ผ่านการฆ่าเชื้อแบบ100%และได้พัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งต้นไม้ ให้สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งและป้องกันความเสียหายให้ต้นไม้ในระหว่างการขนส่ง

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]