Hang me up

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Hang me up

Hang me up

CONCEPT

ต้องการสร้างแพ็กเกจที่สามารถใช้ทรัพยากรให้มีคุณค่ามากที่สุด โดยจากปกติที่มีการใช้กล่องหรือถุงในการส่งสินค้าประเภทเสื้อผ้า จึงได้ไอเดียว่าถ้าหากสิ่งที่เป็นแพ็กเกจสามารถมาใช้ต่อในลักษณะแขวนเสื้อได้ จะเกิดประโยชน์อย่างมาก

1.การแก้ปัญหา การใช้ทรัพยากรเยอะขึ้นอย่างเช่นพวกพลาสติกกล่องกระดาษ

2.การอำนวยความสะดวก อำนวยสะดวกทางขนส่งหรือการมาซื้อที่ร้าน

3.การออกแบบพฤติกรรม สร้างพฤติกรรมแบบใหม่ไม่ให้มีเศษขยะเพิ่มการใช้ให้คุณค่า

4.การสร้างประโยชน์ และการนำเสนอผลงานการออกแบบ สร้างประโยชน์ให้มีคุณค่ามากขึ้นโดยแต่ละส่วนนำไปใช้ประโยชน์ทุกอย่างทำให้ไม่เหลือขยะ

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]