Expirochromic Packaging

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Materials Rangers

Expirochromic Packaging

    ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุไว้ว่า ปัจจุบันในประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของประชากร และจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวในปี 2565 จากการคาดการณ์ของสำนักงานสถิติ

    เมื่อมีอายุมากขึ้นก็มักมีปัญหาสุขภาพตามมาและหนึ่งในนั้นคือปัญหาทางด้านสายตา ผู้สูงอายุมักมีปัญหากับการอ่านฉลากสินค้า หรือ "วันหมดอายุ" ซึ่งมีขนาดเล็กมากและมองเห็นได้ยาก ทำให้อาจจะรับประทานเข้าไป ทั้งๆที่อาหารหมดอายุแล้วจึงอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ราในขนมปัง เป็นต้น ดังนั้น พวกเรา Materials Rangers จึงมีแนวคิดที่จะทำ Expirochromic Packaging บรรจุภัณฑ์ที่สามารถบอกวันหมดอายุของอาหารได้ จากแถบสีหน้าห่อบรรจุภัณฑ์ หลักการทำงานของบรรจุภัณ์คือ  เคลือบชั้นฟิล์มที่มี Indicator ตรวจจับสารที่ได้จากกระบวนการ Metabolism ของจุลินทรีย์แล้วแสดงผลออกมาเป็นสีที่เปลี่ยนไป ทำให้การดูวันหมดอายุสามารถดูได้ง่ายขึ้น 

    นอกจากนั้นยังรักษ์โลกได้มากกว่าด้วยการลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์แล้วใช้  rPET-coated Paper แทน ทำให้สามารถย่อยสลายได้มากขึ้น และใช้วัสดุให้คุ้มค่าที่สุดตามหลักการ Circular economy

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]