PASS STICK!
314
VOTES

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Amoeba

PASS STICK!

DESIGN STATION↺

    ธุรกิจจัดส่งอาหารออนไลน์ food delivery กำลังเติบโตสูงขึ้นภายใต้เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มในปัจจุบันบวกกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ประชากรจำนวนมากหันมาใช้บริการ food delivery และขาดการมองเรื่องผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ขาดความรู้ความเข้าใจในการแยกขยะและขาดการมองภาพกว้างของ product life cycle จากปัญหาดังกล่าวทำให้มองเห็นโอกาสในการสร้างสรรค์แผนธุรกิจที่จะเน้นการแชร์ความรู้เรื่องขยะพลาสติกและสร้างสรรค์กิจกรรมการ recycle plastic ให้เป็นเรื่องน่าสนุก "Pass Stick"


PASS STUK ! in PASSS TICK!

    ธุรกิจเพื่อสังคมที่มาในรูปแบบของ TUK TUK design station ที่จะวนรอบย่านพักอาศัย
ของคนในกรุงเทพจอดบริเวณส่วนกลางคอนโดหรือพื้นทีสาธารณะ ติดตั้งในรูปแบบของ
EVENT creative space and activity จะเน้นการแชร์ความรู้เรื่องขยะพลาสติกและสร้างสรรค์
กิจกรรมการ recycle plastic ให้เป็นเรื่องน่าสนุกและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ "Modular Toy"
ที่ซึ่ง GIVER สามารถที่จะแยกขยะเพื่อแลกเป็นของใช้หรือจะบริจาคขยะเหล่านั้นให้กลายเป็นของ
เล่นตัวต่อพัฒนาสมองและส่งต่อให้แก่เด็กด้อยโอกาสตามมูลนิธิต่างๆ

   - เครื่องบดเศษพลาสติก ใช้ลักษณะการเหยียบเพื่อสร้างแรงบดสำหรับพลาสติกประเภทชิ้นส่วน

   - เครื่องอัดรีดแผ่น ใช้แรงจาการคันโยกสับสวิทซ์ สร้างแรงอัดให้พลาสติดประเภทแผ่นหลอมละลายกลายเป็น surface

   - เครื่องขึ้นรูปพลาสติดแบบอัดขึ้นรูปโมล ผ่านการต่อยและทุบอัดเศษพลาสติกให้ออกมาเป็นรูปร่าง

   - เครื่องขึ้นรูปพลาสติดแบบม้วนเส้น สร้างการพันกันผ่านเลเยอร์ใช้จินตนาการและจังหวะในการสร้างรูปทรง


➠ GROW UP AWARENESS

    เพราะเราเชื่อว่าการแยกขยะถึงเป็นการเริ่มต้นจากตัวเราเอง โดยไม่ต้องพึ่งพานโยบายรัฐ และสามารถส่งผลกระทบในเชิงบวกแก่สิ่งแวดล้อมได้ สิ่งที่เราจะ speak out และอยาก work out มา คือการสร้าง awareness ปลูกฝังการแยกขยะให้กลา   ยเป็นพฤติกรรมพื้นฐาน ผ่านโครงสร้างธุรกิจที่ถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อต่อการจัดการขยะ และสอดแทรกดีไซน์ในการจัดการขยะ และที่สำคัญยังเป็นการสร้างผู้ให้และผู้รับในประเด็นเชิงสังคม ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบที่ยั่งยืน ไม่เพียงแต่เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมนั่นเองPASS STICK!
DESIGN STATION↺

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]