Abrick(s)

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  หิน เหล็ก ไฟ

Abrick(s)

" ในการสั่งอาหารแต่ละครั้งสิ่งที่ได้มาไม่ใช่เพียงอาหารที่ทำให้อิ่มท้องเท่านั้น แต่ยังมีของแถมคือบรรจุภัณฑ์มาเป็นจำนวนมากซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนกลายเป็นขยะในที่สุด " 

เราต้องการรณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่นับวันยิ่งเป็นปัญหาที่ทวีคูณ 

ทางทีมจึงมีแนวคิดที่ว่า คงจะดีหากมีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ง่าย และยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในประเด็นของสภาวะโลกร้อนที่กำลังเผชิญอยู่ได้

Abrick(s) 

บรรจุภัณฑ์อาหารที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตในยุคโควิด19 ออกแบบเพื่อความสะดวกทั้งด้านผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านอาหาร มีความยืดหยุ่นผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ได้กับชนิดอาหารที่หลากหลาย ใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายเพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภค และสภาพสังคมที่ยังไม่มีประสิทธิภาพในการแยกขยะให้ถูกประเภท 

“ในเมื่อตอนนี้ผู้คนยังไม่มีความรู้เรื่องการแยกขยะที่มากพอ จะดีกว่าหรือไม่ถ้าหากมีบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่าย แต่ก็สามารถให้ข้อมูลหรือแคมเปญรักษ์โลกต่าง ๆ ได้ไปพร้อมกัน”

โดยมีการเลือกใช้วัสดุเศษไผ่จากอุตสาหกรรมอื่นที่อาจถูกขจัดทิ้งเพื่อใช้ทรัพยากรที่เหลือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังช่วยลดมลพิษในการเผาขจัดเศษไผ่อีกด้วย

Pain Point  จากบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด

จากการทำแบบสำรวจ พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มักพบปัญหาในการใช้งานบรรจุภัณฑ์อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำซุป ซอส น้ำมัน ซึมเละออกมา ,กล่องแยกประเภทเยอะเกินไป ,วัสดุไม่สามารถย่อยสลายได้ง่ายและไม่สามารถนำกลับใช้ได้ใหม่ ,อีกทั้งเวลานำไปทิ้งยังเกะกะถุงขยะเป็นอย่างมาก จึงได้เกิดแนวคิดที่จะออกแบบ  Abrick(s) ออกมาเพื่อให้ตอบสนองลักษณะการใช้งานทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]