การพัฒนาภาชนะบรรจุจากใบกะพ้อ เพื่อความยั่งยืน

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Gen for Z.

การพัฒนาภาชนะบรรจุจากใบกะพ้อ เพื่อความยั่งยืน

ที่มา

ทีมของเรามีแนวทางในการนำพืชใบกะพ้อซึ่งเป็นวัสดุทางธรรมชาติในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ภาชนะบรรจุที่สามารถสัมผัสกับอาหารได้อย่างปลอดภัย เพื่อลดปัญหาในการย่อยสลายหรือการทำลาย (disposal) เพราะวัสดุธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติหลังการใช้งาน

วัตถุประสงค์ 

เพื่อลดปริมาณพลาสติก โดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ (reduce)

เพื่อให้ได้ภาชนะบรรจุจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นภาคใต้ที่มีความเหมาะสมในด้านหน้าที่การใช้งาน

เพื่อใช้วัสดุจากธรรมชาติที่สามารถปลูกทดแทนได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (renewable)

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]