ปรับ.ปรุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  THANICHA -

ปรับ.ปรุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย

เพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างบนโลกล้วนถูกมีการปรับปรุง ให้ดีขึ้น

ปัจจุบันสังคมมีการเปิดกว้างทั้งพื้นที่ในการแสดงออก การถกเถียง หรือการแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างสม่ำเสมอ

อันซึ่งนำมาสู่ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้คนค่อย ๆ ปรับและเปลี่ยนการใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงหลายสิ่งมากขึ้น

สำหรับไอเดียที่นอกเหนือจาก ไอเดียหลัก ที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาการฉีกซองเครื่องปรุงที่ทำให้เลอะมือ

ก็อยากให้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ในทั้งแง่ของการใช้วัสดุหรือการจัดการ

เหมือนที่คนในสังคมทุกวันนี้พยายามจะทำ

ที่สามารถเป็นตัวเองได้แล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น

แต่ก็ไม่ได้ละเลยความต้องการของตนเอง

ทั้งยังเป็นแพคเกจที่ซื้อเก็บเอง

หรือส่งมอบต่อให้คนอื่นในฐานะของฝากก็ไม่ดูน่าเกลียด

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]