ผักตบกันกระแทก

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  FYT

ผักตบกันกระแทก

ผักตบสามารถนำไปกันกระแทกได้

ข้อดี ไม่สร้างขยะให้กับโลกและสามารถย่อยสลายได้และยังสามารถกันกระแทกได้ดีและถ้าหากว่าไม่ใช้แล้วสามารถนําไปใช้เป็นปุ๋ยได้

ช่วยให้การขนส่งมีการป้องกันที่ดีมีคุณภาพและไม่สร้างขยะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]