MY PACK

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Paxella

MY PACK

MY PACK แพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่น One Stop Solution สำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์

ย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็ก ผมเป็นหนึ่งคนที่เติบโตมาในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป และผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก ผ่านระยะเวลามาอย่างยาวนานความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้น การมาของเทคโนโลยีหลายอย่างๆ ที่เรียกว่า Disruptive Innovation ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจมากมาย ในปัจจุบันครอบครัวผมไม่ได้ทำด้านนี้แล้ว แต่ผมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ อยากต่อยอดแนวคิดและพัฒนาความเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกไม่ช้า ซึ่งการที่เราเริ่มก่อนหรือรู้ตัวเร็วนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าแน่นอน จากข้อมูลในเว็บไซต์ reportlinker ในปี 2021-2027 ได้คาดการณ์การเติบโตในภาคอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกจะมีการเติบโตราว 4.2 % ต่อปี โดยที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นตลาดที่เติบโตมากที่สุด อีกทั้งได้มีการประเมินว่าธุรกิจโรงพิมพ์ในปี 2020-2030 จะปรับเปลี่ยนมาใช้ในรูปแบบ Web to Print มากขึ้น ทำให้มีการเติบโตของธุรกิจต่อเนื่องถึง 6.6 % ต่อปี ผลพวงด้านพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปเนื่องจากภาวะวิกฤต Covid-19 สอดคล้องกับธุรกิจ E-Commerce หน้าใหม่ในหลายวงการที่เติบโตและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบรับการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงเป็นที่มาของแอปพลิเคชั่น “MY PACK” Smart Packaging solution ที่สร้างมาเพื่อลดต้นทุน และเพิ่ม Productive ให้กับธุรกิจของคุณ

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]