บรรจุภัณฑ์สลับทึบ - ใสอัจฉริยะ

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  DoubleDreams

บรรจุภัณฑ์สลับทึบ - ใสอัจฉริยะ

ปัญหา : ปัจจุบันนั้น การตรวจสอบสินค้าภายในกล่องบรรจุภัณฑ์นั้นจำเป็นที่จะต้องเปิดกล่องออกมาถึงจะสามารถเช็คสินค้าภายในได้ และหากเป็นกล่องใสเลยนั้น บางทีผู้ใช้อาจมีความต้องการความเป็นส่วนตัวในการบรรจุสิ่งของภายในบรรจุภัณฑ์และไม่ต้องการที่จะตรวจสอบภายในด้วยการเปิดกล่อง
แนวคิด : กล่องบรรจุภัณฑ์แบบทึบที่สามารถตรวจสอบภายในได้ด้วยการสแกน เมื่อใช้การสแกนแล้วนั้น จากกล่องบรรจุภัณฑ์สีทึบจะเปลี่ยนเป็นโปร่งใส ซึ่งมีไอเดียคือสามารถทำให้มองด้วยตาเปล่าได้ หรือทำให้มองผ่านการใช้อุปกรณ์ได้ โดยคณะผู้จัดทำได้ออกแบบหลักการทำงานให้คล้ายกับกระจกเปลี่ยนสี Smart Glass Smart Film

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]