บรรจุภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และทนทานสูงจากกระดาษกากเบียร์

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  DoubleDreams

บรรจุภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และทนทานสูงจากกระดาษกากเบียร์

ปัญหา : เกิดจากการที่คณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่า บรรจุภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไปนั้นยังไม่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค จึงนึกถึงวัสดุที่ทำจากกากเบียร์ เนื่องจากกากเบียร์นั้นมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆได้ อีกทั้งยังมีความทนทานต่อปลวก และเชื้อราอีกด้วย


แนวคิด : กล่องบรรจุภัณฑ์จากการดาษกากเบียร์ ที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อไวรัสในตัว เมื่อใช้งานเสร็จสิ้น สามารถนำไปประยุกต์เป็นกล่องใส่สิ่งของทั่วไปได้ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถประดิษฐ์เป็นอย่างอื่นได้เนื่องจากวัสดุมีคววามแข็งแรง สามารถนำไปผสมเป็นปุ๋ยทางการเกษตร หรือนำไปผสมเป็นอาหารสัตว์ได้ อีกทั้งหากไม่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้ต่อ ยังสามารถแยกเป็นขยะรีไซเคิลได้

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]