SCGP reBOX

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Oh My Box

SCGP reBOX

สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้มีการใช้บริการ food delivery อย่างมากมาย และผลเสียที่ตามมาขยะพลาสติกที่มากขึ้นเป็นทวีคูณ กลุ่มของเราเห็นความสำคัญของแนวคิด Circular economy ที่เน้นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) จึงมีการผลักดันให้พลาสติกรีไซเคิล ถูกนำมาใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร ประกอบกับผู้บริโภคจำนวนมากมีทัศนคติที่ให้ความสำคัญและใส่ใจต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น กลุ่มของเราจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระดาษของ SCGP ที่มีอยู่แล้วให้ตรงกับ target consumer มากขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะนำ rPET film มาใช้กับ paper food packaging เกิดเป็น SCGP reBOX ที่มี concept คือ coat rPET to get a better box 

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]