บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  NPSinn

บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย

บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ชา 5 ชนิด ตัวบรรจุภัณฑ์ออกแบบให้เป็นรูปทรงกระบอก มีทั้งหมด 5 ชั้น สำหรับบรรจุชา ตรงฝาจะมีวิธีการตวงชาและการใช้อุณหภูมิน้ำที่เหมาะสำหรับการต้มชา

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]