Reff Ground

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Pawared

Reff Ground

    บรรจุภัณฑ์แก้วกาแฟนี้จะช่วยเรื่องของการถือแก้วกาแฟในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง เนื่องจากปัจจุบันร้านกาแฟชื่อดังเมื่อมีการซื้อกาแฟจำนวนมากจะทำการใส่บรรจุภัณฑ์กันกระแทกก่อน แล้วจากนั้นจะใช้ถุงกระดาษใส่อีกครั้งเพื่อให้สามารถถือได้ แต่การทำแบบนี้จะส่งผลให้จำนวนขยะมีปริมาณมากขึ้น และเป็นการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง 

    จึงได้เกิดแนวคิดที่จะนำวัสดุเหลือทิ้งจากร้านกาแฟมาทำการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ ก็คือ กากกาแฟ โดยทำการผสมกับสารเพื่อละลายจากนั้นทำการผสมรวมกันกับโฟมที่เหลือจากการใส่ของและขึ้นรูปจากนั้นรอให้แห้งก็จะได้วัสดุที่มีสีดำแข็งแรงยืดหยุ่นด้วย

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]