ฟิล์มพลาสติกผสมสารสกัดจากเปลือกกุ้ง

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Babykitin

ฟิล์มพลาสติกผสมสารสกัดจากเปลือกกุ้ง

ได้ไอเดียนี้มาจากการที่ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้งอยู่มาก จึงอยากทำเศษเหลือทิ้งอย่าง เปลือกกุ้ง มาสร้างนวัตกรรมร่วมกับการผลิตฟิล์มพลาสติกห่อหุ้มอาหาร เพราะในเปลือกกุ้งมีสารสกัดที่ต่อต้านการเกิดเชื้อรา ทำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารสดได้นานถึง14วัน และยังเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายภายใน90วันหรือรเ็วกว่านั้น เป็นปุ๋ยได้และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลอีกด้วย เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]