ถ้วยใส่อาหารใยกล้วย

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  TSK

ถ้วยใส่อาหารใยกล้วย

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน
ทำให้มีการใช้บริการ Food Delivery เยอะขึ้นเป็นอย่างมาก
ซึ่งผลเสียที่เกิดขึ้นคือมีขยยะพลาสตติกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
กลุ่มเราจึงมีความคิดเห็นว่า ถ้าเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการใส่อาหารจากเดิมที่ใช้ โฟม,กล่องพลาสติก
มาเป็นสิ่งที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ จะช่วยให้ลดจำนวนของขยะที่พลาสติกได้เป็นอย่างมากที่ผ่านมาในภาคอุตสาหกรรมผลิตเกี่ยวกับกล้วย ได้ใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยส่วนใหญ่คือ ผลกล้วย
ส่วนของลำต้นและส่วนที่เหลือจะถูกตัดทำลายทิ้ง โดยการฝังกลบซึ่งเป็นการสูญเสียอย่างเปล่าประโยชน์
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต้นกล้วยสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติภายใน 6 เดือน และนำกลับมา Recycle
ได้สูงถึง 3 ครั้ง โดยไม่เสื่อมคุณภาพ

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]