ความสะอาดสู่บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  โลมาสีคลื่น

ความสะอาดสู่บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่

       ไอเดียนี้เกิดจากแนวคิดที่อยากจะออกแบบบรรจุภัณฑ์เสมือนว่ามันเป็นเสียงของคนกลุ่มน้อยที่รักและยึดติดในเรื่องของความสะอาดมาก ซึ่งคนกลุ่มใหญ่อาจไม่เข้าใจหรืออาจไม่ใส่ใจในปัญหาดังกล่าวมากนัก เช่น ขณะที่กำลังรับประทานอาหารอยู่นั้น เมื่ออาหารหกจนเกิดเป็นรอยเปื้อนหรือความเลอะเทอะแก่มือ เสื้อผ้า หรือแม้แต่บริเวณใกล้เคียง บางคนอาจเลือกที่จะใช้เพียงกระดาษสำหรับเช็ด (ทิชชู่) ในการทำความสะอาดเท่านั้น เป็นต้น โดยการแก้ปัญหาเสมือนตัวอย่างดังกล่าวนั้น คนกลุ่มน้อยที่รักความสะอาดมากอาจรู้สึกไม่สบายใจ และหากมองในมุมของคนกลุ่มใหญ่ที่คิดว่าการแก้ปัญหาเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว มันอาจนำไปสู่ความไม่เข้าใจจนเกิดเป็นข้อสงสัยให้แก่คนกลุ่มใหญ่เป็นอย่างมาก หรืออาจสร้างเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันก็อาจจะเป็นไปได้ ดังนั้น การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของความสะอาดจึงมีบทบาทที่สามารถลดปัญหาดังกล่าวที่นำไปสู่ปัญหาหรือความขัดแย้งระหว่างกันในอนาคตได้ ทั้งหมดนี้จึงนำไปสู่แนวคิดที่ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับคนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มของคนที่มองว่าความสะอาดไม่จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับมันมากมาย และกลุ่มของคนที่รักและใส่ใจในเรื่องของความสะอาดเป็นสำคัญ โดยการพัฒนานี้เป็นการเพิ่มเติมในส่วนของบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องปรุงในผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งสาเหตุที่อยากพัฒนาในส่วนนี้เพราะหลายครั้งที่ทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปัญหาที่เกิดขึ้นมักเกิดจากซองพลาสติกที่บรรจุเครื่องปรุง ทั้งเครื่องปรุงในสถานะของแข็งหรือของเหลวก็ตาม ทำให้ความรู้สึกที่อยากจะรับประทานนั้นลดลงเพราะไม่อยากที่จะประสบปัญหาดังกล่าว ดังนั้น แนวคิดที่อยากจะพัฒนาจึงเกิดขึ้น โดยพัฒนาจาก บรรจุภัณฑ์ซองพลาสติก ให้เป็น บรรจุภัณฑ์ถ้วยพลาสติก ซึ่งบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถใช้อุปกรณ์สำหรับรับประทานเจาะลงไปเพื่อให้สินค้าหรือเครื่องปรุงออกมายังสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้เลย อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมติดระหว่างบรรจุภัณฑ์หลักและบรรจุภัณฑ์เครื่องปรุงให้มีลักษณะว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบโจทย์หรือสนองความต้องการแก่คนกลุ่มน้อยที่รักความสะอาดเป็นสำคัญแต่หลายคนอาจไม่เข้าใจ และเป็นการลดหรือไขข้อสงสัยให้คนกลุ่มใหญ่ที่ไม่เข้าใจหรือไม่เปิดใจในประเด็นเพียงเล็กน้อยนี้ เพียงเท่านี้ก็อาจช่วยลดปัญหาหรือประเด็นเล็กน้อยที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนหรือแม้แต่คนในครอบครัวก็ตามได้อย่างสบายใจ และยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแก่คนทุกกลุ่มได้อย่างไม่เป็นกังวลอีกด้วย

       กล่าวคือ " บรรจุภัณฑ์นี้จะสร้างจุดศูนย์กลางระหว่าง คนกลุ่มใหญ่ที่ไม่เข้าใจและมองว่าปัญหาเพียงเล็กน้อยที่ไม่ควรเก็บมาใส่ใจให้ปวดหัว และ คนกลุ่มน้อยที่ต้องการให้ใครหลายคนเข้าใจถึงปัญหาว่าความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญและไม่ควรละเลยมากขนาดไหน ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและปราศจากข้อสงสัยหรือประเด็นขัดแย้งระหว่างกันใดๆ "

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]