NongTart

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Hey Hey Hey!

NongTart

ในปัจจุบันมีการใช้ภาชนะที่ทำจากพลาสติกและโฟม เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดขยะจำนวนมากขึ้นไปด้วย เพราะทั้งพลาสติกและโฟม ใช้เวลาในการย่อยสลายเป็นเวลานานมาก และยังเป็นพิษต่อสัตว์ทะเลอีกด้วยทางกลุ่มจึงได้คิดทำถาดหลุมจากกระดาษไม่ใช้กาว ใช้วิธีการพับโอริกามิ ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค ตัวบรรจุภัณฑ์ก่อนการใช้งานมีลักษณะเหมือนซองจดหมาย สามารถเก็บได้สะดวก ประหยัดพื้นที่ มีการออกแบบลวดลายที่ทำให้เห็นถึงผลกระทบจากขยะที่ถูกทิ้งลงทะเล เพื่อช่วยให้คนได้ตระหนักในการช่วยธรรมชาติ

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]