เปิดกล่อง=เปลี่ยนโลก

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  ชอบเขามั้ยล่ะ

เปิดกล่อง=เปลี่ยนโลก

ความเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลงานชิ้นนี้คือ บรรจุภัณฑ์ชิ้นนี้เป็น ชิ้นงานที่ทําขึ้นจากกระดาษที่สามารถนํามา recycle ได้ 100% ดังนั้นในการใช้งานของกระดาษจะไม่ก่อให้เกิด ขยะที่เป็นการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน โดยในปัจจุบันการนํากระดาษมา recycle มีอยู่ทั่วไป และ ยังเป็นการนําขยะที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างเป็นชิ้นงานใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าเดิม ตัวอย่างเช่น การนํากระดาษประเภท ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพแตกต่างกัน มาคัดแยกแล้วนําไป recycle เป็นกระดาษสมุด หนังสือ กระดาษห่อของขวัญ กล่องกระดาษแข็งหรือแม้กระทั่งการ recycle เป็นหลังคาเขียว

อีกทั้งยังมีความโดดเด่นในเรื่องของแนวคิด การออกแบบที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมความสะดวกในการใช้งานและจัดวางแล้วยังรวมไปถึงรูปแบบที่มีความดึงดูด ผู้บริโภคโดยเฉพาะในวัยเด็กจนถึงวัยรุ่น ที่มีความชอบในการสะสมตัวการ์ตูน ต่าง ๆ เพราะด้วยการออกแบบที่จะมีลักษณะของหน้าคนหรือตัวการ์ตูนปรากฎอยู่บนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยในการดึงดูดผู้ใช้งาน

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]