BENTO BOX'S

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Tic Tac Toe

BENTO BOX'S

- PACKAGING ที่กลุ่มเราเลือกทำจะเป็นการนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนำมาผ่านกระบวนการต่างๆและนำมาแปรรูปใหม่ให้กลายเป็น

กล่องกระดาษแบบ BIODEGRADABLE

- โดยแนวคิดของ PAKAGING ได้อ้างอิงมาจากกล่องอาหารเบนโตะของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากปัจจุบันกล่องบรรจุอาหารส่วนมากไม่สามารถย่อยสลายได้จึงทำให้ทำลายสิ่งแวคล้อม ถ้าหากเราหันมาใช้ BENTO BOX'S จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้อีกด้วย

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]