มองคนให้เท่ากัน

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Equilitrium

มองคนให้เท่ากัน

ปัญหา “ความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียม” ปัญหาที่เกิดจากระบบโครงสร้างในประเทศ ที่ถูกสังคมทอดทิ้งมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งสวัสดิการที่ขาดแคลน สภาพแวกล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิต และ การถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งที่จริงทุกคนต่างมีคุณค่าและ ควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน นี่จึงเป็นประเด็นสำคัญที่เราควรหยิบยกขึ้นมาพูดเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเข้าใจ เพื่อจะได้ลดช่องว่าง และเพิ่มความเท่าเทียมในสังคม แนวคิด เราอยากจะSpeak out ให้ทุกคนเห็นว่า คนเราทุกคนล้วน “เท่าเทียมกัน” โดยสื่อสารออกมาผ่านทางสัญลักษณ์แว่นตา ที่ต้องการสื่อถึงมุมมอง ในการมองคนให้เท่ากัน คนทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม วัสดุ ส่วนของวัสดุที่เราเลือกใช้คือ กระป๋องอลูมิเนียม ซึ่งวัสดุนี้สามารถนำไปทำอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการได้

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]