Kanom mongkol Packaging

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Kanom mongkol Packaging

Kanom mongkol Packaging

วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในครั้งนี้  

เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงเพื่อ "ให้คนไทยรุ่นใหม่ยังคงรับรู้ความเป็นไทยด้านอาหาร 

ประเภทของหวาน  ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และถือเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของ

คนไทย" ที่ควรยิ่งแก่การอนุลัษณ์ไว้ไม่ให้สูญหายไป


ปัจจุบันมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์มากมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริโภค

ประเภทอาหารทั้งคาวและหวานเกิดขึ้นมากมาย   ที่ทำมาเพื่อสร้างคุณค่า

ให้แก่อาหารนั้นๆได้เป็นอย่างดี แต่เกิดคำถามขึ้นกับพวกเราว่าบางที

มันอาจจะยังเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่มากพอ ถึงแม้อาหารนั้น

จะเป็นสิ่งเข้าถึงได้ง่ายที่สุดสำหรับผู้คน เพราะต้องบริโภคในทุกๆวัน

แต่ไม่ใช่กับ "ขนมหวาน" ซึ่งก็คงไม่ใช่ทุกบ้านที่มีผู้เฒ่าผู้แก่    หรือพ่อแม่

พี่น้องที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของขนมหวาน    หรือรู้จัก   หรือสามารถ

ทำให้เรารับประทานได้ บวกกับปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาแทนที่จึงทำให้

ความนิยมหรือการบริโภคขนมหวานของคนยุคใหม่นั้นเปลี่ยนไป 


พวกเราก็เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่และมองเห็นปัญหาเล็กที่ไม่น้อยนี้ 

จึงอยากเพิ่มน้ำหนักความนิยมของขนมไทย ให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้


สมาชิก : นางสาวเพียงดาว ปิดตาระพา

            นายเสฏฐนันท์ ศรีเพ็ญ

            นายอิทธิเชษฐ์ มหาพรหมรักษ์

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]