Kanom mongkol Packaging นายเสฏฐนันท์ ศรีเพ็ญ ,นางสาวเพียงดาว ปิดตาระพา ,นายอิทธิเชษฐ์ มหาพรหมรักษ์

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Kanom mongkol Packaging

Kanom mongkol Packaging นายเสฏฐนันท์ ศรีเพ็ญ ,นางสาวเพียงดาว ปิดตาระพา ,นายอิทธิเชษฐ์ มหาพรหมรักษ์

วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในครั้งนี้  

เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงเพื่อ "ให้คนไทยรุ่นใหม่ยังคงรับรู้ความเป็นไทยด้านอาหาร 

ประเภทของหวาน  ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และถือเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของ

คนไทย" ที่ควรยิ่งแก่การอนุลัษณ์ไว้ไม่ให้สูญหายไป


ปัจจุบันมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์มากมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริโภค

ประเภทอาหารทั้งคาวและหวานเกิดขึ้นมากมาย   ที่ทำมาเพื่อสร้างคุณค่า

ให้แก่อาหารนั้นๆได้เป็นอย่างดี แต่เกิดคำถามขึ้นกับพวกเราว่าบางที

มันอาจจะยังเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่มากพอ ถึงแม้อาหารนั้น

จะเป็นสิ่งเข้าถึงได้ง่ายที่สุดสำหรับผู้คน เพราะต้องบริโภคในทุกๆวัน

แต่ไม่ใช่กับ "ขนมหวาน" ซึ่งก็คงไม่ใช่ทุกบ้านที่มีผู้เฒ่าผู้แก่    หรือพ่อแม่

พี่น้องที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของขนมหวาน    หรือรู้จัก   หรือสามารถ

ทำให้เรารับประทานได้ บวกกับปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาแทนที่จึงทำให้

ความนิยมหรือการบริโภคขนมหวานของคนยุคใหม่นั้นเปลี่ยนไป 


พวกเราก็เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่และมองเห็นปัญหาเล็กที่ไม่น้อยนี้ 

จึงอยากเพิ่มน้ำหนักความนิยมของขนมไทย ให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้


สมาชิก : นางสาวเพียงดาว ปิดตาระพา

            นายเสฏฐนันท์ ศรีเพ็ญ

            นายอิทธิเชษฐ์ มหาพรหมรักษ์SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.speakout@scg.com