แคชเชียร์ไม่ต้องกล่องข้าวเครียร์เอง

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  lanil

แคชเชียร์ไม่ต้องกล่องข้าวเครียร์เอง

เมื่อทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลง และเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่อง ในยุค NEW NORMAL การสั่งอาหารดิลิเวอรี่ในอนาคตควรจบที่กล่องข้าวกล่องเดียว และกล่องกล่องนั้นควรถูกออกแบบให้พับได้และถูกส่งกลับไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]