The package

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Midtern crisis

The package

บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารที่สามารถแยกช่องได้ 

-แพ็คโดยการซีลปากซอง

-วัสดุเป็นกระดาษที่ด้านในมีการเคลือบ 

คล้ายกล่องนม 

-รูปทรงเหมาะทั้งการตั้งวาง และการวางเรียงกัน

ในถุงหูหิ้ว ทำให้ประหยัดพื้นที่มากขึ้น

-สะดวกในการที่ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องแกะ

บรรจุภัณฑ์หลายครั้ง ลดการเปลอะเปื้อน

เวลาแกะบรรจุภัณฑ์ 

-บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากสามารถรีไซเคิลได้

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]