Open Green

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Fani

Open Green

    บรรจุภัณฑ์นี้เราสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้รับสารได้ทราบถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เราได้ใช้วัสดุหลักคือกาบมะพร้าวมาทำเป็นตัวกล่องเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เเละยังสื่อถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาเหตุที่นำกาบมะพร้าวมาเป็นวัสดุหลักในการทำบรรจุภัณฑ์ เพราะกาบมะพร้าวนั้นคนส่วนใหญ่ถือว่าเป็นขยะ และต้องจำกัดทิ้งด้วยการเผา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพียงนำมาผสมกับแป้งมันเพื่อขึ้นรูป และแปรสภาพเป็นกล่อง แล้วการนำกาบมะพร้าวมาแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์นั้นช่วยลดขยะการเกษตรกร ตัวบรรจุภัณฑ์นั้นยังสามารถที่จะช่วยลดแรงกระแทก และยังสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ข้างหน้าของบรรจุภัณฑ์มีคำว่า Plant for us และมีเป็นรูปที่กำลังรดน้ำต้นไม้ ส่วนรูปที่อยู่ข้างในกล่องเป็นรูปต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ตอนที่เรายังไม่ได้เปิดกล่องจะเห็นเป็นรูปกำลังรดน้ำต้นไม้ แต่พอเปิดกล่องแล้วน้ำแก้วออกก็จะเห็นต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่ข้างใน โดยรวมแล้วจะสื่อให้พวกเราช่วยกันปลูก้นไม้ และช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อตัวของพวกเราเองในอนาคต ส่วนบรรจุภัณฑ์นั้น เมื่อเราเอาแก้วออกมาแล้วเราสามารถใช้บรรจุภัณฑ์มาเป็นกระถางต้นไม้เพื่อปลูกต่อไปได้

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]