แก้วรักโลก

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  ASSW

แก้วรักโลก

จากการมองปัญหาของบรรจุภัณฑ์ เราได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ ในการออกแบบเราจึงนำ บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ มาออกแบบ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสื่อสารให้กับผู้ ใช้งานได้ ตัวแก้วกระดาษนี้ มีรูปร่างที่มีแรงบันดาลใจมาจากกระถางของต้นไม้ ซึ่งบรรจุภัณฑ์นี้ ออกแบบมาเพื่อใช้บรรจุผลไม้ และมีการออกแบบตัวของซ่อมที่ใช้รับประทาน กับผลไม้ ซึ่งมีรูปแบบลักษณะ เหมือนกับพลั่วที่ใช้ตักดิน ซึ่งตัวของบรรจุภัณฑ์และตัวของซ่อม จะสื่อถึง การใช้กระถางในการปลูกต้นไม้ซึ่งอาจจะสื่อถึงความหมายของการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติ และตัวบรรจุภัณฑ์นี้ยังมีฟังก์ชัน ในการใช้งานได้เหมือนกับ ตัวของกระถางต้นไม้ซึ่งผู้ใช้งานสามารถนำตัวของแก้วกระดาษนี้ มาใส่ดินและตัวของเมล็ดของผลไม้ที่เหลือจากการรับประทานแล้วสามารถ นำไปปลูกในดินและตัวของแก้วกระดาษนี้ก็จะย่อยสลายได้ไปกับดิน โดยที่ไม่ต้องกลัวในเรื่องของขยะหรือมลพิษต่างๆ

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]