Dairy Dream

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Triplepuff Girl

Dairy Dream

จากการที่เด็กไทยถูกจำกัดกรอบทางความคิดและความฝันในอาชีพด้วยปัจจัยเรื่องความมั่นคงและความคาดหวังของผู้ปกครอง ทำให้อาชีพที่น่าสนใจหลายอาชีพถูกมองข้ามและลดทอนคุณค่าไป เรามีเป้าหมายในการนำเสนออาชีพต่างๆเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆในการสานฝันของตนเองต่อไป
พวกเราตั้งใจออกแบบกล่องนม สำหรับเด็ก โดยใช้ตัวการ์ตูนอาชีพที่มีสีสันสดใสและคำบรรยายเกี่ยวกับอาชีพ รวมถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะประกอบอาชีพเหล่านั้น เพื่อที่จะให้เด็กๆได้รู้จักอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้ค้นหาตัวเอง
พวกเราเลือกกล่องนม เนื่องจากนมเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก มีสารอาหารที่มีประโยชน์ เป็นส่วนเสริมที่ช่วยให้เด็กๆเติบโตสมวัย มีผลต่อการพัฒนาสมองและร่างกายของเด็กวัยเรียนรู้ การที่กล่องนมมีตัวการ์ตูนอาชีพ นอกจากจะมีบรรจุภัณฑ์ที่น่ารักแล้ว ยังช่วยดึงดูดให้เด็กอยากสะสมตัวละคร ทำให้อยากที่จะดื่มนมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]