Equality Sanitary Pads

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  BaD TECT

Equality Sanitary Pads

    ประจำเดือน กับ ผ้าอนามัย ของคู่กันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการมีเพศสภาพเป็นหญิง

ซึ่งผ้าอนามัยเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับสาว ๆ แต่กลับถูกมองว่า

เป็นของที่ไม่น่าดู ไม่น่าพกพาหรือหยิบยื่นสู่กันในพื้นที่สาธารณะ บ้างคุณภาพที่ดีแต่กลับ

มีราคาสูงเกินเอื้อมสำหรับใครบางคน ทั้ง ๆ ที่ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

อย่างง่าย ทุกเพศ ทุกวัย จากปัญหาที่เกิดขึ้น เราได้วางการออกแบบที่เอื้อต่อผู้ใช้ในทุกวัยและต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างแท้จริง โดยการทำให้ผ้าอนามัยเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเท่าเทียมทั้งมิติของเพศ

และมิติของความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการออกแบบผ้าอนามัยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้

น้อยที่สุด จึงออกมาเป็นคอนเซ็ป “EQUALITY” ที่มีความเท่าเทียมกันทั้งเพศ ,ความเหลื่อมล้ำ ,สิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาในหลาย ๆ มิติให้คุณได้รู้สึกว่าความเป็นธรรมชาติของคุณ

ไม่ใช่เรื่องผิด ไม่ใช่ผลกระทบต่อใคร

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]