i WILL BE LUCKY SOMEDAY

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Number 999

i WILL BE LUCKY SOMEDAY

ไอเดียที่นำความเชื่อ ความศรัทราในสิ่งศักดิ์สิทธ์ ในไทย ที่รับมาอย่างหลากหลาย ในสภาวะของบ้านเมืองหรือสถานการณ์ที่แทบจะหมดหวังกับชีวิต ก็ยังมีสิ่งเหล่านี้เป็นแรงยึดเหนี่ยว และช่วยทำให้ตัวเองมีความหวัง มีกำลังที่ใจใช้ชีวิตต่อไปในแต่ละวัน ความเชื่อส่วนบุคคลเหล่านี้ต่างก็คอยเป็นสิ่งที่คอยปลอบประโลมจิตใจของเรา เราเลยอยากที่จะทำแพคเกจจิ้งของ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ในรูปแบบใหม่ทั้งการดีไซน์ การใช้วัสดุ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้นั้นมีสิ่งยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเราเองนั้นกำลังหวังและใฝ่ฝันอยู่ ให้เชื่อว่ายังมีวันพรุ่ง นี้ แล้วโชคดีจะเข้ามาหาตัวเองในวันใดวันหนึ่ง ให้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรู)ซองนี้ได้เป็นเหมือนคำอวยพร และของนำโชคที่เชื่อว่าสิ่งดีๆ ในด้านต่างๆ กำลังเข้ามาหาตัวเอง พร้อมการกิน ที่ใช้วัสดุที่ช่วยทำให้โลกดีขึ้นไปพร้อมๆ กับชีวิตของเรา (วัสดุธรรมชาติ/ย่อยสลาย/การจัดการขยะโดยง่าย )

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]