RICE2GROW

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  nvp.sr

RICE2GROW

Core Idea

บรรุจุภัณฑ์ข้าวที่สามารถฉีกและใช้เป็นปุ๋ยได้


Problem

เมื่อผู้บริโภคซื้อข้าวจากจุดขายหรือร้านค้าต่างๆ

กลับไปแล้วนำข้าวออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว

หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์จะจบลงที่ถังขยะ

และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลซึ่งใช้พลัง

หรือฝังกลบซึ่งต้องการพื้นที่

 

เจ้าของผลงาน : นวพัฒน์ ศรีโปดก 

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]