Cacktus Back

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Sarakhamboyz

Cacktus Back

Cacktus Back เป็นมากกว่าแค่กล่องส่งแคคตัส (คำว่า Back ได้มาจากการย้อนกลับ สื่อถึงวัสดุที่ไม่ใช้นำกลับมาทำใหม่เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
Concept : ในการขนส่งต้นแคคตัส อาจพบปัญหาในเรื่องของแพ็คเกจ
ที่ไม่แข็งแรงหรือเมื่อส่งเสร็จจะกลายเป็นขยะ จึงเกิดไอเดียในการ
ทำแพ็คเกจที่มีความแข็งแรง สวยงาม สร้างประโยชน์และนำไป
เป็นของตกแต่งเพิ่มได้ และใช้วัสดุที่เป็นมิตรลดการใช้พลาสติกให้
มากที่สุด ในหนึ่งแพ็คเกจสามารถบรรจุต้นแคคตัสได้ถึง 3 ต้น ขนาดเล็ก
(เพื่อลดการใช้แพ็คเกจที่สิ้นเปลือง) เข้ากับการปลูกในที่มีพื้นที่จำกัด
ตัวแพ็คเกจทำมาจากแผ่นต้นไม้สนที่ให้ฟีลธรรมชาติ ไม่หนัก ไม่แตกง่าย
และสามารถพับแผ่นข้างล่างของตัวแพ็คเกจให้สามารถเป็นขาตั้ง
เพื่อเป็นกระถาง นำไปวางในที่ต่างๆได้

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]