บรรจุภัณฑ์พริกแกงครบเครื่อง

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  ครบเครื่อง

บรรจุภัณฑ์พริกแกงครบเครื่อง

การตั้งคำถามกับ 1.วิถีNew normal คนยุคใหม่ที่ต้องการทำอาหารรับประทานเองที่บ้าน เนื่องจากสูตรอาหารไทยมีวัตถุดิบจำนวนมาก ทำให้ยากต่อการจดจำรายการและปริมาณที่ต้องซื้อ 2.การแพร่กระจายของไวรัส ทำให้ต้องการลดการสัมผัสของหลายอย่างหลายครั้งในการขนย้ายและจัดเก็บวัตถุดิบอาหาร ทำให้เิกิดบรรจุภัณฑ์ "น้ำพริกแกงครบเครื่อง" บรรจุภัณฑ์ที่จะบอกทั้งรายการวัตถุดิบและปริมาณที่ต้องซื้อ ออกแบบการใช้งานให้ถือวัตถุดิบได้อย่างสะดวกสบายสามารถขนย้ายวัตถุดิบสำหรับเมนูนั้นๆได้ในครั้งเดียว

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]