You are what you think

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  JME

You are what you think

บางครั้งคำพูดที่กระทบใจให้รู้สึกแย่ไม่จำเป็นต้องมีความรุนแรงทางภาษา และคำพูดแบบนี้เป็นคำพูดที่ผู้พูดเองคิดไม่ถึงเกี่ยวกับผลกระทบเช่นกัน พวกเราอยากนำเสนอประเด็นนี้ ผ่านผลิตภัณฑ์แชมพู เพราะทรงผมเป็นสิ่งที่เปิดเผยและเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล เป็นสิ่งที่ถูกตำหนิได้ง่าย เช่น ถ้าผู้ชายหน้าหวานคนหนึ่งไว้ผมยาวด้วยความรู้สึกเท่ห์และ cool แต่สิ่งที่สังคมรอบข้างเห็นคือ น่ารัก หรือ สวย และพูดออกมา ถึงจะเป็นคำพูดที่ดี แต่ก็ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่มั่นใจ สูญเสียตัวตนไปในที่สุด พวกเราอยากจะบอกให้ทุกคนตระหนักถึงว่า คำพูดเล็กน้อยหรือคำที่ดูดี สามารถทำร้ายคนอื่นได้เช่นกัน เรียกความมั่นใจและตัวตนของทุกคนกลับมา ไม่เพียงเท่านี้ พวกเราอยากจะช่วยบอกวิธีให้คนพาผลิตภัณฑ์กลับไปที่ที่เหมาะสม และไม่ย้อนกลับมาทำร้ายสิ่งแวดล้อมเหมือนกับที่ไม่อยากให้ใครถูกทำร้ายด้วยคำพูด

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]