Plant Bag

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  The Spartans

Plant Bag

ในสังคมปัจจุบันเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น
ความต้องการในการซื้อสินค้ามากขึ้น และสิ่งที่จะขาดไม่ได้ในการซื้อสินค้า นั่นคือ สิ่งที่ใช้บรรจุสินค้าจำนวนมากพร้อมๆกัน

"ถุงช็อปปิ้ง" คือถุงที่ออกแบบมาเพื่อการนั้น และด้วยความต้องการซื้อสินค้าที่มากขึ้น ทำให้ความต้องการถุงช้อปปิ้งก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ถุงช้อปปิ้งส่วนใหญ่ทำมาจากพลาสติก ซึ่งย่อยสลายยากและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันแม้จะมีการรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีหลงเหลือยู่ ทางเราเลยเล็งเห็นปัญหานั้น และได้สร้าง "ถุงปลูกได้" ขึ้นมา

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]