กินอย่างรู้คุณค่า

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  BTM

กินอย่างรู้คุณค่า

ออกแบบมาจากการซื้อเนื้อมา
รับประทานหรือทำอาหารนั้น เป็นเนื้อที่ได้มาจากการ
ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นการบริโภค แต่นั่นก็เป็นหนึ่งชีวิตที่ต้องเสียไป เพื่อให้เราได้รับประทาน จึงดีไซน์ให้ด้านหน้า
ของถุงมีลายของเนื้อสัตว์ชนิดนั้นและสามารถมองเห็นชิ้นเนื้อได้ เมื่อเราหยิบชิ้นเนื้อออกจากถุงข้างในก็จะ
ไม่มีเนื้อ เปรียบเหมือนกับการที่เราได้เอาชีวิตของสัตว์ตัวนั้นไป เพื่อบริโภค

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]