บรรจุภัณฑ์กล่องน้ำหอม

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Triple T(h)ree

บรรจุภัณฑ์กล่องน้ำหอม

ปัญหาที่ต้องการแก้ไข

เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ใส่น้ำหอมส่วนมากมีลักษณะเป็นรูปแบบของกระดาษทำให้เมื่อนำผลิตภัณฑ์มาใช้แล้วก็ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้และทำให้ต้องทิ้งบรรจุภัณฑ์ไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งบรรจุภัณฑ์นี้ได้ทำการออกแบบให้มีความทนทาน แข็งแรง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น การนำไปใส่ของต่างๆ เป็นต้น

แนวคิดในการออกแบบ

ต้องการทำให้บรรจุภัณฑ์มีลักษณะแข็งแรง คงทน สามารถนำไปใช้งานต่อได้และช่วยลดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้ให้น้อยลง นอกจากนี้ยังมีแนวคิดการแก้ปัญหาขยะชีวภาพ โดยการนำผักตบชวามาผ่านกระบวนการต่างๆให้เป็นเม็ดพลาสติกและนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์นี้ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะชีวภาพและปัญหาน้ำเน่าเสียจากผักตบชวา

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]