แพ้...ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  ปิดทองหลังพระแล้วใครปิดก่อน

แพ้...ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม

แม้ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกัน มีเวลาเท่ากัน แต่... ทำไมคนบางคนต้อง "แพ้" ตั้งแต่ยังไม่เริ่มด้วยล่ะ?
บน "ลู่วิ่งของชีวิต" หากคุณไม่ได้มีฐานะ เงินทอง เพศภาพ ศาสนา ชาติพันธุ์ ความสามารถ และหน้าตาในสังคมมากพอ ก็คงไปถึงเส้นชัยหรือการเป็นที่ยอมรับได้ยากกว่าคนที่มี
"รองเท้า" สิ่งของจำเป็นที่คนบางกลุ่มไม่อาจเข้าถึงได้ แต่ในทางกลับกัน ก็มีคนอีกจำนวนมากที่เป็นเจ้าของรองเท้าเกินความจำเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม เราจึงเลือกกล่องรองเท้ามาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเรื่อง "ความไม่เท่าเทียม" ของสังคม
"การใช้งานที่ไม่ได้จำกัดแค่กล่องรองเท้า" เราสร้างสรรค์ให้กล่องของเรามีประโยชน์หลากหลายตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง เรามีมือจับจากเชือกป่านที่แข็งแรง ล็อกด้วยดีไซน์ของกล่องด้านข้าง ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกในการหิ้ว เมื่อถึงบ้านก็สามารถนำมาวางซ้อนกันเป็นชั้นวางรองเท้าได้ สุดท้ายนี้มาร่วมมือกันให้ชีวิตใหม่กับรองเท้าคุณ โดยส่งคู่ที่คุณไม่ได้ใช้แล้วให้กับโครงการปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ตามที่อยู่หลังกล่อง เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงรองเท้าที่มากขึ้น
การเดินทางของกล่องรองเท้าเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะเราใส่ใจปัญหาอย่างครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นแนวคิดใน "การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน" วัสดุของกล่องนั้นสามารถนำมารีไซเคิลได้ เพื่อส่งเสริมโครงสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน อีกทั้งด้วยพลังแห่งการออกแบบที่บ่งบอกถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ส่งผลให้เกิดอัตราการรับรู้ถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนที่มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]