"Xiang" Incense Tube Box

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Rambo

"Xiang" Incense Tube Box

:บรรจุภัณฑ์ที่จะนำเสนอคือ กระบอกใส่ธูปพร้อมไม้ขีดไฟ เพราะมองเห็นถึงปัญหาของการใช้ธูปในชีวิตจริง ตามท้องตลาด บรรจุภัณฑ์ธูปยังคงเป็นแค่พลาสติกที่ห่อธูปไว้ เมื่อนำมาใช้งานจริงนั้นก็พบว่าแค่แกะพลาสติก ก็ทำให้เกิดการกระจัดกระจายของธูปทำให้ไม่มีความเป็นระเบียบ เห็นได้จากทั้งที่บ้านและที่วัดหรือตามสถานที่ต่างๆที่มีการใช้ธูปปริมาณมากนั้น จะเห็นได้ว่าจะต้องหาภาชนะใดสักอย่างเพื่อมาใส่ธูปที่แกะแล้วไว้ ไม่ให้กระจัดกระจาย หรือหากเราไปทำพิธีกรรมทางศาสนานอกสถานที่ การพกธูปไปก็จะต้องพกไฟแช็คไป หรืออาจจะพกไม้ขีดไฟแยกไปด้วย แต่บรรจุภัณฑ์นี้ ผู้คิดอยากนำไม้ขีดไฟมารวมไว้ด้วย เพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอย และเพื่อความสะดวกสบายต่อผู้อุปโภค อีกทั้งยังมองถึงการลดการใช้พลาสติกด้วย เพราะจากที่กล่าวข้างต้น ในท้องตลาดทั่วไป จะเห็นได้ว่าใช้พลาสติกหุ้มเป็นส่วนมาก ตัวบรรจุภัณฑ์นี้วัสดุทำมาจากกระดาษอัด (หรือวัสดุกระดาษที่มีความแข็งแรง) เพื่อคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกระบวนการย่อยสลายในอนาคต 

ในส่วนของกราฟิกนำเสนอในเรื่องที่คนทั่วไปมักมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆ จนบางครั้งก็มองข้ามเรื่องที่ถูกต้อง ถูกธรรมเนียม ประเพณีต่าง เช่นเรื่องจำนวนธูปที่ใช้กราบไหว้ หากมีการนำเสนอ ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย จดจำได้ง่าย ก็จะส่งผลดีต่อผู้ใช้งานเอง อีกทั้งเรื่องของศาสนา ไม่จำเป็นต้องมีเพียงศาสนาพุทธที่มีการใช้ธูปในการทำพิธีต่างๆ ศาสนาอื่นๆก็ยังมีการใช้งานธูป อีกทั้งเรื่องของศาสนานั้นก็เป็นอีกหนึ่งปมในสังคมปัจจุบันที่ทำให้ผู้คนไม่เข้าใจและขัดแย้งกัน กระทั่งนำไปสู่การใช้ความรุนแรงในนามของศาสนาได้จึงอยากให้มีการ Educated ในเรื่องของความเท่าเทียมทางศาสนา ผ่านชิ้นงาน โดยมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆในแต่ละศาสนา รวมไปถึงศาสนสถานด้วย

 

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]