meaning of life

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Mos

meaning of life

เนื้อที่ได้จากการทานทุกวันนี้

ส่วนใหญ่ก็มาจากสัตว์ เช่นหมู วัว ไก่ เป็นต้น

ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งไม่ต่างจากหมาแมว

ที่เราเลี้ยงดูเสมือนเพื่อนเราในทุกๆวัน 

การทีเราต้องบริโภทเนื้อสัตว์ อาจเป็นเพราะ

ได้รับการปลูกฝั่งมาตั้งแต่อดีต 

ว่าเราจำเป็นในการบริโภคสัตว์

เพื่อความอยู่รอดและความสมบูรณ์ของร่างกาย 

อาจเป็นเพราะในอดีตอาจไม่สามารถหาโปรตีน

และสารอาหาร ที่มาทดแทนเนื้อสัตว์ 

หรืออาจหาทานยาก แต่ปัจจุบันนี้ 

เทคโนโลยีสามารถพัฒนาได้มากยิ่งขึ้น

ทำให้เกิดผลิตภันฑ์ใหม่เกิดขึ้น 

คือเนื้อที่ทำมาจากพืช ซึ่งกำลังจะมาทดแทน

เนื้อที่มาจากสัตว์ได้ แต่ผู้บริโภทหลายคนยังคง

ไม่เปิดใจลองทานเนื้อจากพืช แต่ถ้าผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่นิยม 

และสามารถได้ความยอมรับจากผู้บริโภทได้ 

ก็จะเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้จนสามารถมีกลิ่น

รสชาติ และคุณประโยชน์ ที่เหมือนเนื้อจากสัตว์

หรือมากกว่าสัตว์ที่เราบริโภทอยู่  

สักวันเราอาจไม่ต้องฆ่าสัตว์พวกนี้

และพวกนี้อาจเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเพื่อนที่อยู่ข้างๆ 

เราเสมือนหมาแมวที่เราเลี้ยงอยู่ก็เป็นได้

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]