แค้มป์ปิ้ง ปิ้งไข่ ใส่ใจคนและสิ่งแวลล้อม

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  ไข่ปิ้ง

แค้มป์ปิ้ง ปิ้งไข่ ใส่ใจคนและสิ่งแวลล้อม

ออกแบบ เพคเกจไข่ปิ้งที่สามารถแบ่งกินกับเพื่อนได้โดยการไปแค้มปิ้งคือต้องการอะไรที่ ผจญภัยแปลกใหม่เลยจะออกแบบให้สามารกินไข่โดยวิธีการนำไปปิ้งและตัวแพคเกจก้อสามารถเป็นถ้วยสำหรับการทานไข่ร้อนๆได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังนำแพคเกจนั้นกลายเป็นเชื้อเพลิงได้ไม่เหลือทิ้งเป็นขยะ

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]