พักTEA stress free

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  SS

พักTEA stress free

ในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากใช้เวลาเกือบทั้งวันไปกับการนั่งทำงานอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดทั้ง

ความเครียด และ ผลเสียต่อสุขภาพ นำไปสู่การเกิด โรคเครียด ที่จะย้อนกลับมาส่งผลกระทบ

ต่อการทำงานได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม ซึ่งย่อมส่งผลเสียมากขึ้นเรื่อย ๆ หากว่า

ไม่สามารถบรรเทาอาการเครียดลงได้

กลุ่มของเราได้เล็งเห็นถึงปัญหาจุดนี้ จึงได้ตัดสินใจออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากยาที่สามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคเครียดได้คือ ชา ที่ซึ่งถูกมองว่าเป็นเพียง

เครื่องดื่มสำหรับผ่อนคลายมากกว่าเครื่องดื่มที่ช่วยในการรักษาโรค โดยเฉพาะหากไม่ใช่ชา

สมุนไพรจีนทางกลุ่มจึงเลือกนำเสนอสินค้าชาแบบผสมที่มีสรรพคุณในการบรรเทาเยียวยาอาการ

ที่เกิดจากโรคเครียด ซึ่งก็ถูกนำไปใช้ควบคู่กับการรักษาจริงเพื่อเลี่ยงการใช้ยาที่มากเกินควร

โดยเรามีจุดประสงค์เพื่อให้มุมมองของผู้คนที่มีต่อชาเปลี่ยนไป เห็นถึงประโยชน์ของชามากยิ่งขึ้น

มีความเชื่อมั่นในสรรพคุณของชาและกล้าที่จะเลือกใช้ชาเข้ามาร่วมแทนการกินยาเพียงอย่างเดียว

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]