Clean & green

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Queen E

Clean & green

บรรจุภัณฑ์ผ้าอนามัยที่ตอบโจทย์หัวข้อ Environment, Sanitation, Education โดย

Environment

บรรจุภัณฑ์ของเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในด้าน Production, Use Phase และ End of Life ของตัววัสดุ

Sanitation 

เราจะเน้นไปที่การทิ้งซึ่งเราออกแบบมาให้การห่อผ้าอนามัยที่ใช้แล้วมีความมิดชิดเพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อผู้ใช้เองและผู้อื่นในกรณีที่ใช้ห้องน้ำสาธารณะ

Education 

มีการให้ความรู้เรื่องการทิ้งผ้าอนามัยอย่างถูกวิธี และสร้าง awareness ด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้ใช้ผ่าน graphic บน packaging

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]