Normal Secret

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Normal Secret

Normal Secret

การเปลี่ยน packaging design ของผ้าอนามัย เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งได้แก่ ความไม่มั่นใจในการหยิบผ้าอนามัยออกมาใช้และปัญหาพลาสติกที่ใช้จำนวนมากจนเกินไป จากการสังเกตและการสอบถามผู้หญิงไทยหลายๆคน พบว่ายังมีคนที่ไม่กล้าพูดว่าตัวเองมีผ้าอนามัย สังเกตได้จากการหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ใช้เรียกผ้าอนามัย เช่น ใช้คำว่า “ผอ ออ นอ มอ” หรือ “ ขนมปัง”แทน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการรณรงค์ให้คนกล้าออกมายอมรับ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าออกมาพูด ทางเราเล็งเห็นถึง2ปัญหานี้ จึงออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหา โดยออกแบบให้ลักษณะภายภายนอกมีความสวยงามและดูไม่ออกว่าเป็นผ้าอนามัย และมีfunctionที่สามารถเป็นทั้งที่ห่อหุ้มผ้าอนามัยและที่สำหรับทิ้งผ้าอนามัยที่ใช้แล้วแทนการใช้พลาสติก โดยวิธีการใช้คือ ก่อนใช้จะเป็นกล่องแบนๆไม่หนามาก เพื่อสะดวกในการพกพา แต่เมื่อกางออกมาแล้วจะมีถุงด้านล่างเพื่อสามารถเก็บผ้าอนามัยที่ใช้แล้วได้ และสามารถพับใหม่เป็นทรงปริซึมสามเหลี่ยม เหตุผลที่ทำเป็นทรงปริซึมสามเหลี่ยม เพราะถังขยะสำหรับผ้าอนามัยส่วนใหญ่ ฝาเปิดจะเป็นทรงปริซึมสามเหลี่ยม จะทำให้สามารถทิ้งได้พอดี ส่วนที่มาของ surface design มาจาก body shapeของผู้หญิงในรูปแบบต่างๆ นำมาทับซ้อนกันเป็น abstract เพื่อให้ผู้ใช้มีความรู้สึกว่านี่เป็นของผู้หญิง แต่ผู้เห็นดูไม่ออกว่าเป็นผ้าอนามัย บรรจุภัณฑ์นี้จะเป็นตัวแทนในการspeak outออกมาและตอบโจทย์ให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่กล้าที่จะพกผ้าอนามัยค่ะ

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]