LongLohng

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  LongLohng

LongLohng

Packaging บุหรี่ที่ทำให้ผู้สูบได้ฉุกคิดถึงปัญหาและผลเสียของบุหรี่ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยถ่ายทอดผ่านทาง Packaging ที่มีสีสันสวยงาม ภายใต้ Massage " STOP damage yourself and your love "

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]