Cron Husks

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  Sleep less

Cron Husks

บรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ภายใต้แนวคิดการรณรงค์
เรื่อง Zero waste ที่จะทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องปัญหาขยะจากเศษอาหารกันมากขึ้น

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]