Aob-Jhan

IDEA TANK

IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
IDEA TANK
TEAM  TT

Aob-Jhan

Message : "ช่วงเวลาแห่งการแบ่งปัน"

Concept : บรรจุภัณฑ์ขนมไหว้พระจันทร์ได้รีบแรงบันดาลใจจากกระต่าย , ลักษณะพระจันทร์ในเวลาต่างๆ และลักษณะการห่อขนมสอดไส้ รวมถึงต้องการสื่อเทศกาลไหว้พระจันทร์ในประเทศไทย

SCGP PACKAGING SPEAK OUT 2021... ส่งเสียง เปลี่ยนโลกด้วย PACKAGING

การประกวดไอเดียสร้างสรรค์ PACKAGING ที่มากับโจทย์ DESIGN และ SOLUTIONS ให้ชาว GEN Z
ร่วมกันส่งสาร เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น ชิงรางวัลรวม 300,000 บาท

SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED
1 SIAM CEMENT RD., BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND
Website: scgpackaging.com
Email: SCGP.[email protected]